swiadectwa energetyczne Łódz

Świadectwa i certyfikaty

AudytyPraca

Regulacje prawneswiadectwa energetyczne Łódz
Zadzwoń i zapytaj!

Od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 19:00tel.: 608 447 388
email: igmad@poczta.fm

www.haus1.pl

Audyty Energetyczne


Audytem energetycznym nazywamy ekspertyzę dotyczącą podejmowania i realizację przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania budynku, koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej, koszty wentylacji i klimatyzacji.

Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - ulepszenia, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, w tym również zmianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczególności: dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela;ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej;opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.Dobrze wykonany audyt energetyczny, czyli analiza i ocena stanu istniejącego, wybranie odpowiednich usprawnień oraz propozycja sposobu ich realizacji oraz sposobu finansowania jest warunkiem podstawowym powodzenia termomodernizacji.