Certyfikat energetyczny Legnica. Co to jest audyt energetyczny?

Świadectwa energetyczne legnica to bardzo ważne dokumenty wydawane dla budynków w Legnicy i okolicach. Certyfikat energetyczny legnica jest wymagany prawem polskim i Unii Europejskiej od 2009 roku.

Co to jest audyt energetyczny Legnica?

Audyt energetyczny to specjalistyczna ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac, które prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w danym budynku. Umożliwia on przede wszystkim dokonanie obiektywnej oceny zasadności przeprowadzanych prac modernizacyjnych. Ponad to wskazuje najbardziej optymalne rozwiązania. Mają one wpływ zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii.

certyfikat energetyczny Legnica

Jaki jest cel audytu? Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań wraz z określeniem ich opłacalności. Dzięki nim powinno nastąpić zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku i co za tym idzie, zredukowanie kosztów jego ogrzewania. Wykonanie audytu pozwala uchronić inwestora przed nietrafioną modernizacją danego elementu budynku, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na jego efektywność energetyczną. Audyt energetyczny jest też niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych.

 

Możesz również polubić…