Kolumny sygnalizacyjne — kiedy się je stosuje?

Bezpieczeństwo w miejscu pracy jest niezwykle ważne. Dlatego w firmach stosuje się wiele systemów pomagających chronić pracowników przed wypadkami, a maszyny przed usterkami. Jednym z nich jest kolumna sygnalizacyjna. Sprawdź, czym się charakteryzuje i kiedy warto ją wykorzystać.

Co to jest kolumna sygnalizacyjna?

Kolumny sygnalizacyjne, zwane też wieżami świetlnymi, to elementy służące do sygnalizowania sztucznych sygnałów pochodzących np. z czujników albo regulatorów zamontowanych w różnego typu maszynach bądź instalacji przemysłowej. To pozwala pracownikom otrzymywać bieżące informacje na temat stanu technicznego urządzeń i innego wyposażenia hali, bez konieczności ich stałego monitorowania. Dzięki temu zespół może skupić się na realizacji swoich obowiązków, co wpływa korzystnie na skuteczność i wydajność pracy.

Kolumna ostrzegawcza w przejrzysty i czytelny sposób informuje między innymi o tym, że maszyna:

  • zakończyła cykl produkcji,
  • znajduje się w trybie pracy,
  • jest wyłączona albo włączona,
  • została zatrzymana na żądanie,
  • nastąpiła jej awaria.

Zastosowanie kolumn sygnalizacyjnych

Systemy sygnalizacyjne wykorzystuje się przede wszystkim przy liniach produkcyjnych oraz maszynach przemysłowych. Ich zastosowanie jest określone w opublikowanej przez Ministerstwo Gospodarki dyrektywie maszynowej 2006/42/WE z 2009 roku. Określa ona zasadnicze wymagania dotyczące maszyn. Wskazuje, że urządzenia, w tym także kolumny sygnalizacyjne, należy umieszczać w pobliżu maszyn, które pozostawione bez nadzoru mogą stwarzać niebezpieczeństwo.

Jednak kolumna czy lampka sygnalizacyjna często bywa stosowana także w miejscach, w których nie ma takiego ryzyka. Rozwiązanie to jest bowiem bardzo praktyczne – skutecznie usprawnia część procesów produkcyjnych. To sprawia, że urządzenia te są szeroko wykorzystywane w zakładach produkcyjnych, centrach logistycznych czy przy wjazdach do magazynów, gdzie ostrzegają przed wózkami widłowymi albo ciężarówkami. Kolumny ostrzegawcze są powszechnie używane także w parkach maszynowych, firmach przemysłowych lub przedsiębiorstwach produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem maszyn.

Urządzenia sygnalizacyjne to bardzo praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie. Zapewniają ciągłość produkcji i ułatwiają pracę osób obsługujących równocześnie kilka maszyn. Aby wykorzystać w pełni ich walory użytkowe, należy je zamocować w widocznym miejscu, co pozwoli operatorowi na szybką reakcję w problematycznej sytuacji.

Oznaczenia kolorystyczne kolumn sygnalizacyjnych

Kolumny sygnalizacyjne są zazwyczaj wyposażone w lampki obsługujące przynajmniej dwa kolory – zwykle jest to czerwony i zielony. Dyrektywa maszynowa opisuje jednak aż 5 barw spełniających wymagania sygnalizacji:

  • zielona – wskazuje na stan normalny,
  • czerwona – stan poważnie odbiegający od normy, informujący o niebezpieczeństwie albo awarii,
  • biała – konkretne znaczenie zależy od wewnętrznych ustaleń w przedsiębiorstwie,
  • niebieska – informuje o konieczności podjęcia działania, którego nie można zignorować,
  • żółta – ostrzega o sytuacji wymagającej uwagi albo o pogarszającym się stanie.

W ofercie hurtowni internetowej Doko znajdziesz bogatą gamę kolumn sygnalizacyjnych. Sprawdź!

Możesz również polubić…