Świadectwo, certyfikaty energetyczne Bielsko Biała. Co to jest certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny, zwany jest także świadectwem energetycznym, które spełnia bardzo ważną rolę w pełnym systemie oceny charakterystyki energetycznej dla konkretnego budynku. Jest dokumentem, który przede wszystkim określa jakość budynku czy mieszkania pod względem zużycia energii. Obowiązek wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej wszedł w życie 1 stycznia 2009 roku. Jest to zgodne z ustawą Prawa Budowlanego.

Energia w budynku – Świadectwo, certyfikaty energetyczne Bielsko Biała

Certyfikat energetyczny to dokument, który określa konkretne zapotrzebowanie budynku na energię. Ilość energii musi odpowiadać poziomowi zaspokojenia wszelkich niezbędnych potrzeb, które wynikają z jego użytkowania. Energia ta obejmuje takie obszary jak: przygotowanie (podgrzanie) ciepłej wody, wystarczające ogrzanie budynku, a także jego dostateczne oświetlenie, ewentualnie klimatyzację lub wentylowanie. Certyfikaty energetyczne wystawia się na postawie stałych, określonych cech budynku. Są to takie cechy jak: jego standard, przeznaczenie. Bierze się również pod uwagę posiadane systemy instalacyjne.

Certyfikaty energetyczne wystawiane są przez uprawnione do tego firmy. Certyfikaty energetyczne bielsko zapewniają wysoką jakość oraz pewność, że świadectwo energetyczne bielsko biała zostało wystawione poprawnie.

Możesz również polubić…