Świadectwa i certyfikaty energetyczne Bydgoszcz. Energetyczna jakość budynku

Certyfikaty energetyczne Bydgoszcz są tym samym co świadectwa energetyczne. Wystawia się je dla określonych w prawie budowlanym budynków.

Budynki z certyfikatem energetycznym – świadectwa energetyczne bydgoszcz

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, jak również przepisami z ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U Nr 191, poz. 1373), certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący.

Po co komu certyfikat energetyczny?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Świadectwa energetyczne Bydgoszcz określają jakość budynku czy mieszkania pod względem zużycia energii. Każdy chce oszczędzać energię, ponieważ jej koszty są ponoszone z miesiąca na miesiąc i z roku na rok. Certyfikacja jest więc ważna, gdyż ma przede wszystkim na celu zmniejszenie wydatków na eksploatację budynków. W dłuższej perspektywie przekłada się to zdecydowanie na globalne zmniejszenie zużycia energii. Ograniczenie zużycia energii oznacza ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

Możesz również polubić…